پنج دری

دسته‌بندی آگهی فروش

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 2 بازدید 4,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 3 بازدید 1,100,000,000 تومان

  90متر خانه ویلا جوادیه

  2 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 3,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 5,000,000,000 تومان

  200متر خانه ویلا سراج

  3 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 2,200,000,000 تومان

  202متر خانه ویلا سراج

  3 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 3,285,000,000 تومان

  220متر خانه ویلا لاله

  3 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 4,250,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 1,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 850,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 7,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 5,300,000,000 تومان

  260متر خانه ویلا صدرا

  4 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 2,450,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 1,000,000,000 تومان

  110متر خانه ویلا محراب

  4 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 2,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 1,600,000,000 تومان

  170متر خانه ویلا صدرا

  4 ساعت قبل