پنج دری

دسته‌بندی آگهی خانه ویلا

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 3 بازدید 6,900,000,000 تومان

  335متر خانه ویلا سراج

  7 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 1,850,000,000 تومان

  110متر خانه ویلا پودنک

  7 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 4 بازدید 5,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1 بازدید 4,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1 بازدید 3,990,000,000 تومان

  240متر خانه ویلا پودنک

  23 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3 بازدید 3,600,000,000 تومان

  250متر خانه ویلا فرگاز

  23 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1 بازدید 2,000,000,000 تومان

  178متر خانه ویلا ابیوردی

  23 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1 بازدید 2,200,000,000 تومان

  155متر خانه ویلا پودنک

  23 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1 بازدید 3,200,000,000 تومان

  261متر خانه ویلا پودنک

  23 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2 بازدید 1,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 3,210,000,000 تومان

  214متر خانه ویلا فرگاز

  23 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 1,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 3 بازدید 10,550,000,000 تومان

  225متر کلنگی قدوسی شرقی

  23 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 0 بازدید 2,980,000,000 تومان

  200متر کلنگی درکی

  23 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3 بازدید 27,280,000,000 تومان

  440متر کلنگی سینما سعدی

  23 ساعت قبل