پنج دری
پنج دری

ثبت درخواست متقاضی (مشارکت در ساخت)

نمایش ۱ – ۱ از ۱

شناسه ورودینامموبایلمناطق کارکردمناطق مورد رخواستنوع ملکتجاریمسکونیبیشتر از30واحدتاریخ ورودی
14محمد براتی0912549489344
  • تجاری
۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شناسه ورودینامموبایلمناطق کارکردمناطق مورد رخواستنوع ملکتجاریمسکونیبیشتر از30واحدتاریخ ورودی